Çevre Kirliliği ve Nedenleri

Çevresel kirlilik yüzyıllar boyunca var olmuş, ancak 19. yüzyılda sanayi devriminin ardından hayatımızı daha da çok etkilemeye başlamıştır.

Dünya üzerindeki kirliliği 3 başlık altında toplayabiliriz:

  • Hava kirliliği,
  • Su kirliliği,
  • Toprak kirliliği.

Çevre Kirliliği Nedir?

Kirlilik kelimesini son yıllarda daha çok duymaya başladık. Ne oldu peki? Kirlilik, bazı unsurların (aşağıda açıklayacağız) doğal çevrenizi kirlettiğinde ortaya çıkar ve hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Kirlilik, ekosistemimizi ve çevredeki dengeyi bozar.

Kirlilik farklı şekillerde oluşur; hava, su, toprak, radyoaktif, gürültü, ısı / termal vb.

Kirliliğin Çeşitleri ve Nedenleri

Hava Kirliliği, kirliliğin en belirgin ve tehlikeli biçimidir. Birçok nedenden dolayı ortaya çıkar. Yemek, araba ve diğer endüstriyel faaliyetler için günlük yaşamımızın gereği olan aşırı yakıt yakma; her gün havada büyük miktarda kimyasal maddeyi biriktirir.
Bacalardan, fabrikalardan, taşıtlardan ya da odunların yakılmasından kaynaklanan duman temelde yakıtların yanması nedeniyle oluşur. Kükürt dioksit ve tehlikeli gazların havaya salınması küresel ısınmaya ve asit yağmura neden olur. Bunun sonucunda dünya genelinde sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve kuraklık görülür. Bu durum hayvanların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Havadaki her kirli partikül insanlar için bir tehditdir sonuçta akciğerlerde astım ve kanser bu hava kirliliğinden ortaya çıkabilir.

Su Kirliliği, Dünya’daki canlı türlerinde büyük bir azalmaya sebep oldu. Türlerin neredeyse %60’ı suda yaşar. Su kirliliği birkaç faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. Nehirlere ve diğer sulara atılan endüstriyel atıklar, suda bir dengesizliğe neden olup, suda yaşayan canlıların ölümüne yol açmaktadır.

Su kirliliği sadece suda yaşayan canlılara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda insanlara ciddi şekilde dokunarak tüm besin zincirini kirletir. Kolera, diyare gibi su kaynaklı hastalıklar da son zamanlarda artmıştır.

Toprak kirliliği, insan faaliyetlerinden dolayı toprakta istenmeyen kimyasalların birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Böcek öldürücü ilaçlar ve böcek ilacı kullanımı, bitkiler için tehlike demektir. Sanayi atıklarının, madenciliğin kontrolsüz bırakılması da toprağı kirletir. Ayrıca toprak kirliliğinin olduğu yerlerde bitkiler düzgün büyüyemediğinden, toprağı tutamazlar ve bu toprak erozyonuna neden olur.

Hoş olmayan bir ses olan gürültünün kulaklarımı etkilediği ve stres, hipertansiyon, işitme bozukluğu gibi psikolojik problemlere neden olduğu bilinmektedir. Bu hoş olmayan seslere gürültü kirliliği diyebiliriz. Gürültü kirliliği, endüstrideki makineler, yüksek sesli müzik gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Radyoaktif kirlilik, oluştuğunda oldukça tehlikelidir. Nükleer tesislerin arızalanması, uygun olmayan nükleer atıkların atılması, kazalar vb. nedenlerle ortaya çıkabilir. Doğum, doğum sırasında kanser, infertilite, körlük ve kusurlara neden olur. Toprağı, havayı ve suyu etkileyebilir.

Isı kirliliği, Termik ve Nükleer santral gibi soğuk suyu kullanıp sıcak olarak doğaya bırakılması o bölgenin sıcaklığını yükselterek şiddetli iklim değişikliklerine ve yaban hayatının yok olmasına neden olabilir.

Işık kirliliği, bir alanın olması gerekenden fazla ışıklandırılması nedeniyle oluşur. Büyük şehirlerde, reklam panolarında, gece veya eğlence merkezlerinde büyük oranda ışık kirliliğini görebiliriz. Yıldızları neredeyse görünmez kılarak astronomik gözlemleri ve etkinlikleri de etkiliyor.

Çevre Kirliliği ve Nedenleri

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

1. Endüstri: Endüstri, özellikle de fosil yakıtların artan kullanımı nedeniyle, yukarıda belirtildiği gibi, endüstriyel devrimin başlangıcından bu yana çevreyi kirletmektedir . 19.yy’da 20.yy’ın büyük bir bölümünde kullanılan yakıt kömür olmuştur. Çünkü makineler insan gücüne göre daha hızlı çalışmaktaydı. Makineleri çalıştırabilmek için bu yüzyıllarda kömür çok fazla kullanılmıştı. Sanayi kirliliği esasen hava kirliliğine neden olsa da, toprak ve su kirliliğine de neden olmaktadır. Özellikle elektrik üreten tesisler çevreyi oldukça kirletmektedir. (Nükleer reaktör veya termik santraller).

Ayrıca, bu enerji ham maddesinin taşınması çevre için zararlı olabilir . Petrol boru hatları vasıtasıyla nakliye örneğini alabiliriz; boru hattında bir sızıntı varsa, toprak otomatik olarak kirlenir.

2. Ulaşım: Otomobillerden, kamyonlardan ve diğer araçlardan kaynaklanan kirlilik, neredeyse bir asırdır en büyük çevre kirliliği meselesidir. Taşıma nedeniyle oluşan kirlilik, endüstrilere benzer şekilde fosil yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Artık insanlar arabalara, trenlere (elektrik öncesi kömürle çalışırdı) ve uçaklara oldukça sık binmektedir. Her gün trafik arttıkça, bu araçların çevreyi kirlettiği görülmektedir.

3. Tarımsal Faaliyetler: Tarım bilinçli yapılmadığı zaman başta su ve toprağın kirlenmesinden sorumludur. Özellikle günümüzde oldukça sık kullanılan zirai ilaçlar toprağı ve suyu kirletmektedir. Artan Dünya nüfusunu beslemek için kullanılan ilaçlar çevreyi kirletmektedir.

5. Konutlar: Yerleşim alanları kirliliğin diğer sebeplerinden birisidir. Birincisi, ev inşa edebilmek için, doğal çevre bir şekilde yok edilmektedir. Vahşi hayat ve bitkiler bu bölgeden uzaklaşır ve yerini binalar alır. Endüstri çalışmaları artık inşaat sektöründe bir zorunluluk olduğundan inşaatın kendisi de çevre kirliliği kaynağıdır.

6-Atıklar: Sanayi ve evsel atıklar bilinçsiz bir şekilde çevreye atılması da çevre kirliliğine neden olmaktadır.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Kaynak / Alıntı Yapmak İsterseniz

Bu sayfadaki içeriği herhangi bir paylaşım platformunda ya da web sitenizde kullanmak isterseniz, lütfen bu sayfayı orijinal kaynak olarak belirtmek için aşağıdaki hazır kodu kullanın. Kopyalayın ve kaynak göstermek istediğiniz yere yapıştırın.

Bu Sayfanın Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2018

Merhaba meraklı ziyaretçimiz! Bir uzmanın cevap vermesini istediğiniz bir sorunuz mu var? Sorunuzu bize yorum yaparak sorabilirsiniz. Lütfen sorunuzu net bir şekilde açıklamayı unutmayın. Her soruya cevap veremeyiz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Bir yorum yap

Bir Yorum Var

  1. Gamze