Valinin Görevleri Nelerdir?

Valiler şehirlerde devletin temsilcisi olarak görev yapar. Yani Valiler illerde bulunan en üst düzey yöneticilerdir. Aşağıda vereceğimiz Valinin görevlerinin inceleyerek Valinin yetkisinin ne kadar kapsamlı olduğunu ve Valinin bir ilin yönetiminde ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

Valiler ile ilgili resmi kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5442.pdf

Vali Nasıl Atanır?

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 6.maddesine göre Valiler, İçişleri Bakanlığının önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.

Not: Valinin yardımcılığını ve Valinin bulunmadığı dönemlerde Vali vekili olarak Vali Muavinleri görev yapar.

valinin gorevleri

Valinin Görevleri

Şehrin yönetimine sahip olan Valilerin en önemli görevleri:

 • İl idaresinin başı ve yürütme organıdır.
 • İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
 • Vali bulunduğu ilde hükümetin, devletin ve bütün bakanlıkların temsilcisidir. Yani Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.
 • Askeri ve adli teşkilatlar dışında bütün devlet dairelerinde ve işletmelerde denetleme yapar.
 • Devlet temsilcisi olarak törenlere başkanlık yapar.
 • Gerek görüldüğü taktirde yabancı ülke temsilcileri karşılayabilir.
 • Suç işlenmesini önlemek ve kamu düzenini korumak için gerekli tedbirler alabilir.
 • İlde çalışan devlet memurlarını atayabilir, görev yerlerini değiştirebilir.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

5 Yorum

 1. Anonim 27 Şubat 2019
 2. Esma Adana 26 Nisan 2018
  • Sude 15 Mart 2019
  • Sude 15 Mart 2019
 3. Gamze Hanım 18 Nisan 2018

Yorum Ekle