En Küçük ve En Büyük Kıta Hangisidir?

en büyük ve en küçük kıtalar haritada

En Büyük Kıta

Dünya’daki 7 kıtadan en büyüğü Asya kıtasıdır44 milyon 579 bin km² alana sahiptir. Bu alanla Dünyanın en büyük kıtası konumundadır. Dünya’daki en küçük kıta ise Avustralya kıtasıdır.

En Büyük 2. Kıta

Dünya’da bulunan en büyük 2. kıta ise Afrika kıtasıdır. Şimdi kıtaları büyükten küçüğe verelim:

Kıtalar Büyükten Küçüğe

 1. Asya (En büyük kıta)
 2. Afrika
 3. Kuzey Amerika
 4. Güney Amerika
 5. Avrupa
 6. Antarktika
 7. Avustralya (Diğer adıyla Okyanusya)

En Küçük Kıta

Dünya’daki en küçük kıta Avustralya kıtasıdır.

Bu kıtanın diğer adı Okyanusya kıtasıdır. 8 milyon 525 bin 989 km² alana sahip olup bu alanla Dünya’nın en küçük kıtası konumundadır.

Kıtalar Küçükten Büyüğe

 1. Avustralya (En küçük kıta)
 2. Antarktika
 3. Avrupa
 4. Güney Amerika
 5. Kuzey Amerika
 6. Afrika
 7. Asya

Nüfusa Göre En Büyük Kıtalar

 1. Asya – 4,055,000,000 (4 milyardan fazla)
 2. Afrika – 1,108.500.000 (1 milyardan fazla)
 3. Avrupa – 729.871.042 (Rusya’da dahil)
 4. Kuzey Amerika – 522.807.432
 5. Güney Amerika – 379,919,602
 6. Avustralya – 20.434.176
 7. Antartika – Yaz aylarında 4000’e kadar araştırmacı ve personel, kışın yaklaşık 1000 kişi var.

Dünya’da Kaç Kıta Var?

Kıtalar Dünya üzerindeki kara parçalarına verilen genel isimdir. Adı üstünde kara parçaları dediğimiz zaman birbirinden çeşitli kriterler ile birbirinden ayrılması gerekmektedir. En küçük kıta ve en büyük kıta konusuna geçmeden önce sizlere kıtalar hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz. Dünya’da ki kıtalar birçok jeolog tarafından tartışılmış ve birçok coğrafi makalede bahsedilmiştir. Dünyada 7 kıta olduğu bizlere ilkokulda öğretilir ve en doğru bilgide zaten bunu kabul ederiz. Ama bazı uzmanlar kıtaların okyanuslar ile birbirinden ayrılması gerektiğini savunduğu için bazı kıtaları ayrı ayrı kabul etmemektedir. Örnek olarak bazı uzmanlar Asya ve Avrupa’nın ayrı kıtalar olmadığını savunurlar. Hatta bu kıtaları bir kabul edip Avrasya kıtası olarak isimlendirirler. Bazı uzmanlarda Güney Amerika ve Kuzey Amerika ayrımının doğru olmadığını savunurlar. Bu iki kıtayı tek bir kıta olarak kabul ederler ve bu kıtaya Amerika kıtası demektedirler. Ama şu anda Dünya üzerinde en çok uzman tarafından savunulan ve kabul edilen görüş Dünya üzerinde 7 kıta olduğudur. 

Hangi Kıtada Daha Çok Ülke Var?

İnsanlar yerleşim değeri gördüğü her bölgeye tarih boyunca yerleşmişlerdir. Yerleşim yerlerini seçerken sıcaklık, iklim, bitki örtüsü, nem, tarım olanakları, su zenginliği, yer altı kaynakları gibi birçok etmeni göz önüne almışlardır. Şu anda Dünya üzerinde bulunan kıtalar da insanlar yaşasa da bir kıta vardır ki bu büyük kıta da hiçbir ülke yoktur. Bu kıta Antarktika’dır. Bunun sebebi Antarktika’nın buzlarla kaplı olmasıdır. Dünyada kaç ülke olduğunu ve ülkelerin plaka kodlarını güncel verilerle bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Diğer kıtaları incelediğimizde  Afrika kıtasında 54, Avrupa kıtasında 47, Asya kıtasında 44, Kuzey Amerika kıtasında 23, Avustralya kıtasında 14, Güney Amerika kıtasında 12 ülke bulunmaktadır. Antarktika kıtasında hiç ülke yoktur. (Bu veriler yazının paylaşıldığı zaman geçerli olan verilerdir.)

KITALARIN ÖZELLİKLERİ

Asya

Asya dünyadaki en büyük kıtadır. Ayrıca Dünya’mızın yaklaşık yüzde 9’unu kaplamaktadır. Ayrıca yaklaşık 4.3 milyar insanın tahmini bir nüfusa ev sahipliği yapan yeryüzünde en kalabalık kıtasıdır. Bu büyük nüfus onu dünya ekonomisinin önemli bir parçası ve pazarı haline getiriyor.

Afrika

Afrika, dünyanın ikinci büyük kıtasıdır. Ayrıca nüfus açısından dünyadaki ikinci büyük kıtadır. Bu kıta yukarıda bahsettiğimiz gibi 54 ülkeden oluşur ve bir milyardan fazla insanın yaşadığı bir kıtadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i bu kıtadadır.  Afrika, ekvatorun merkezinden geçerek yeryüzünün merkezinde yatıyor. Afrika iklimi büyük oranda tropikal iklimdir. Afrika’nın kuzey ve güney kesimleri ılıman iklim şartlarına sahiptir. Afrika, insanlığın doğum yeri olarak da düşünülür. Homo sapiens’in en eski fosilleri şimdiye kadar bu kıtanın doğu kesimlerinden bulunmuştur. Dünya’nın en büyük çölü olan Sahra Çölü de Afrika kıtasında bulunmaktadır.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika, tamamen kuzey yarım kürede bulunan bir kıtadır. Kuzeyde Arktik okyanusu, doğuda Atlantik Okyanusu, güney ve batıda Pasifik Okyanusu, güneydoğudaki Güney Amerika ve Karayip Denizi ile çevrelenmiştir.. Kuzey Amerika, yeryüzünün yaklaşık yüzde 4.8’ini kaplar ve yeryüzündeki tüm arazinin yaklaşık yüzde 16.5’ini oluşturur. Kuzey Amerika yaklaşık 565 milyon insan yaşamaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 7,5’i burada yaşıyor. Kıtadaki arazilerin büyük çoğunluğunu Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Grönland ve Meksika oluşturur.

Güney Amerika

Güney Amerika kıtasının topraklarının büyük bölümü Güney Yarım Kürede bulunur. Topraklarının bir kısmı ise Kuzey Yarım Kürede kalır. Batı tarafında Pasifik Okyanusu, kuzey ve doğu tarafında Atlantik Okyanusu, Kuzeybatı tarafında Kuzey Amerika ve Karayip Denizi vardır. 17.840.000 kilometre karelik bir alanı ve 3 milyondan fazla nüfusu olan bir alanla Güney Amerika, büyüklük açısından dördüncü en büyük kıta ve nüfus açısından beşinci sıradadır.

Güney Amerika, coğrafya ve biyoçeşitlilik bakımından çok zengin bir kıtadır. Hacim bakımından dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri de bu kıtada bulunmaktadır. Dünyadaki en büyük yağmur ormanı olan Amazon ormanı, bu kıtada bulunmaktadır. Amazon yağmur ormanları, dünyanın hayvan ve bitki türlerinin önemli bir bölümünü bünyesinde yaşatmaktadır. Brezilya, Güney Amerika kıtasının ve nüfusun yarısından fazlasını elinde bulunduran en büyük ülkedir.

Antarktika

Antartika, dünyanın en güneyindeki kıtasıdır. Güney Kutbunu çevreleyen buzullardan oluşmuştur. 5000’den daha az nüfusa sahip olan Antarktika, dünyadaki en az nüfuslu kıtadır. Buzullardan dolayı da çok az bitki ve hayvan türü vardır. Antarktika ayrıca yeryüzündeki en soğuk kıtadır. Antarktika hangi kıta diye merak edenler için yukarıda kıtaların olduğu bir fotoğraf paylaştık.

Avrupa

Avrupa, dünyanın ikinci en küçük kıtasıdır. Devasa Avrasya kıtasının en batısındaki yarımadasını oluşturmaktadır. Dünya yüzeyinin neredeyse yüzde 2’sini kaplayan Avrupa, dünya toplam arazisinin yüzde 6,8’ini kapsıyor. Avrupa neredeyse 50 ülkeye ev sahipliği yapmaktadır ve Asya ve Afrika’dan sonra dünyanın üçüncü en kalabalık kıtasıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11’i Avustralya’da yaşamaktadır. Rusya, Avrupa’nın en büyük ülkesidir. Ayrıca Vatikan ise Avrupa kıtasının en küçük ülkesidir. Ayrıca sanayi devriminin başladığı yer de bu kıtadadır.

Avustralya

Avustralya kıtası tek bir ülke kıtasıdır. Ayrıca yedi kıtanın en küçüğüdür. Avustralya kıtası 7.617.930 km² bir alanı kaplamaktadır . Bu kıta, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu ile çevrilidir. Avustralya en az nüfuslu kıtalar arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük mercan resifi olan Büyük Set Resifi, Avustralya’da bulunmaktadır.

Kıtalar

Hepimizin yaşadığı Dünya insanoğlunun bildiği 8 gezegeninen değişik ve en farklı gezegenidir. Yıllar geçtikçe astronomide çok ilerleme kaydedilmiş olsa da,  milyonlarca canlı organizmanın yaşadığı yeryüzü kadar çeşitli bir gezegen bulamadık. Evreni oluşturan milyonlarca ve milyonlarca yıldız ve gezegenimizde, dünyamız bir iğne noktasının boyutundan daha küçüktür. Ama bizim için Dünya çok büyük bir evdir…

Dünyamız, kıtalar olarak bilinen geniş toprak parçalarından oluşur. Milyonlarca yıl önce yalnızca bir büyük kara kütlesi ve onu çevreleyen büyük bir okyanus vardı. Daha sonra kara kütlesi bölünmeye ve değişik yönlere okyanuslar aracılığı ile sürüklenmeye başladı. Bu süreç hala devam ediyor. Şimdi , hepimiz ve milyonlarca canlı organizmanın yaşadığı 7 kıtaya sahibiz. Dünya’mızı oluşturan bu yedi kıtanın her biri hakkında bilgi edelim:

Dünyanın 7 Kıtası

Dünya’mızda 7 kıta bulunmaktadır. Bu 7 kıta:

 • Asya
 • Afrika
 • Antarktika
 • Avustralya
 • Avrupa
 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika

Bu kıtalar hakkında basit ve kısa bilgileri aşağıda paylaştık.

Zaman zaman Amerika kıtası hakkında çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Bazı uzmanlar Amerika kıtasının Güney ve Kuzey olarak ayrılamayacağını savunmaktadır. Ama genel yani kabul edilen görüşe göre Amerika kıtası Güney ve Kuzey olmak üzere iki kıtaya ayrılmıştır.

Diğer bir tartışma konusu ise Asya ve Avrupa kıtalarıdır. Bazı uzmanlar bu iki kıtanın tek bir kıta olarak kabul görmesi için çabalamış. Hatta bu oluşturdukları kıtaya Avrasya kıtası demişlerdir. Ama şu anda kabul edilen görüşe göre Asya ve Avrupa farklı iki kıtalardır.

Kıta, dünyamızda gördüğümüz büyük toprak kitleleridir. İnsanın ve diğer canlı organizmaların hayatını sürdürdükleri bu kıtalara birçok ülke kurulmuştur. Adalar olarak adlandırdığımız birçok küçük arazilerde vardır, ancak kıtalar bu adalara kıyasla çok daha büyüktür. Konuyu basitçe özetleyip daha net bir şekilde söylemek gerekirse birçok kişi Asya ve Avrupa’yı tek bir kıtada birleştirip Avrasya diyor. Birçoğu diğer iki kıtayı Kuzey Amerika ve Güney Amerika’yı birleştirip ve buna Amerikan kıtası diyorlar. Fakat uzmanlar tarafından kabul edilen 7 kıta vardır. Bunlar: Afrika, Antarktika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’dır. Ayrıca aşağıdaki resimden dünyamızda bulunan 7 kıtayı inceleyebilirsiniz.

kıtalar, en büyük kıta, en küçük kıta

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Kaynak / Alıntı Yapmak İsterseniz

Bu sayfadaki içeriği herhangi bir paylaşım platformunda ya da web sitenizde kullanmak isterseniz, lütfen bu sayfayı orijinal kaynak olarak belirtmek için aşağıdaki hazır kodu kullanın. Kopyalayın ve kaynak göstermek istediğiniz yere yapıştırın.

Bu Sayfanın Son Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2020

Merhaba meraklı ziyaretçimiz! Bir uzmanın cevap vermesini istediğiniz bir sorunuz mu var? Sorunuzu bize yorum yaparak sorabilirsiniz. Lütfen sorunuzu net bir şekilde açıklamayı unutmayın. Her soruya cevap veremeyiz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Bir yorum yap

5 Yorum

 1. lale
 2. Anonim
  • Editör
 3. Yaren
  • Editör